01 Angel DimovАнгел Димов
Председател на
СП „Български път“

Ангел Георгиев Димов е български политик и учен – професор, доктор на икономическите науки.

Роден е през 1940 г. в с. Караджово, област Пловдив. Завършва земеделското училище в Садово, Аграрния университет в Пловдив и аспирантура в Института по международни икономически и политически изследвания в Москва, СССР. През 1961-1962 г. завършва едногодишния курс на Централната комсомолска школа в София, след което близо 13 години работи като комсомолски ръководител в Пловдив-област и Коми АССР.

След 1973 г. работи в Института по международни отношения и
социалистическа интеграция (ИМОСИ) на БАН. През периода 1991-1997 г. е народен представител от БСП в 36-ото и 37-ото Народно събрание. Изготвя проекта на приетия през лятото на 1995 г. Закон за защита на земеделските производители, по силата на който е създаден държавният фонд „Земеделие“.

Способства за опазването на част от основните фондове в българското земеделие, като организира „селски бунтове“ (за което му е искан депутатският имунитет) и инициира закони за по-бързото закриване на ликвидационните съвети на земеделските производствени кооперации.

След партийния конгрес през 2000 г. напуска БСП поради несъгласие с политиката на нейното ръководство и съучастието на нейни лидери в свалянето на правителството на Жан Виденов. Година по-късно основава Социалистическа партия „Български път“.

След погрома над парламента на 10 януари 1997 г. се завръща на работа в БАН. Преподава и в Аграрния университет в Пловдив.

Почетен гражданин е на Община Садово от 2006 г.

Автор на книгите:

Аграрна политика, Академично изд. на Аграрния университет, Пловдив, 1998, 2008, 2010.
Българският път, ИК „Христо Ботев“, С., 1999.
Българската геополитика, ИК „Христо Ботев“, С., 2001, 2015.
Злодеяния на Кобургите в България, изд. на Българския аграрен съюз, С., 2005, 2012, 2015.
Китайският социализъм, изд. на Българския аграрен съюз, С., 2005, 2013.
Власт на всяка цена, изд. „Зора“, С., 2007.
Религиозна политика, ИК „Христо Ботев“, С., 2009, 2014.
Глобалната капиталистическа криза, изд. на Българския аграрен съюз, 2009.
Българските „царски имоти“, изд. на Българския аграрен съюз, С., 2010.