01-Angel-Dimov-3Проф. Ангел Димов – председател на СП „Български път“

Социалистическа партия „Български път“ прави голяма разлика между понятията „патриотизъм“ и „национализъм“. Патриотизмът е любов към Родината, към своя Род, към своето Отечество, а национализмът е политика – политика за национално самоопределение и създаване на своя държава. Национализмът е адекватен на историческите обстоятелства на XIX век. Днес  национализмът избива в шовинизъм и расова  омраза. Затова ние отричаме национализма и го смятаме за анахронизъм.

Днес финансите в целия свят са глобализирани, или „интернационализирани“, какъвто е точният термин, според нас, социалистите. Финансовите институции на всички страни, с изключение на Китай и Русия – новите велики държави, на практика са под контрола на Федералния резерв на Съединените щати и неговите своеобразни филиали, като Световната банка и МВФ. Днес да се наричаш националист, означава да си в разрез със съвременното развитие на международните отношения.

Глобализацията е факт и във военната сфера. Диктатът на НАТО е глобален. Тази военна организация има структури, координационни центрове и военни бази по целия свят, в това число и в България.

Глобализацията е факт във всички области на социалния живот. Да  следваш национализма като идеология, означава да работиш срещу собствения си народ. Това е така, защото да следваш национализма  днес, означава да се опитваш да се изолираш от този свят. Това е абсурд.

Ние като социалисти се борим за решаване на нашите национални проблеми – проблемите на нашата нация и държава, в рамките на този интернационализиран свят. Ние се борим да намерим своето адекватно и достойно място.

Ние сме избрали Български път, който отчита както глобализацията, така и формирането на многополюсен свят. Засега основните центрове на този свят са Америка, Русия и Китай. Възможно е да се формират и нови центрове. В този свят ние искаме да намерим най-доброто, най-полезното място за българския народ.

Ние виждаме това място в тясното сближение с братска Русия, в създаването на общ безмитен българо-руски пазар и встъпване в Евразийския икономически съюз.

5 октомври 2015