Евразийската икономическа комисия изпрати официално предложение на Европейската комисия за възстановяване на диалога по търговско-икономическото сътрудничество между двете общности. В паметната записка, връчена на председателя Жан Клод Юнкер, са включени инициативи за обвързване на интеграционните процеси в Евразийския икономически съюз (ЕАИС) и ЕС. Началото може да бъде положено с преговори на експертно равнище, на базата на които да се изготви пътна карта за бъдещо общо икономическо пространство.

За българската икономика споразумението ще открие свободен и безмитен достъп на местните производители до огромните руски, беларуски и казахстански пазари, необходими за разширяването и модернизирането на промишленото и селскостопанско производство, разкриването на работни места и осигуряването на препитание на милиони български граждани. За няколко години българският износ на пресни и преработени селскостопански стоки може да нарасне от 5 на 20 млрд. лв. Нашите земеделски производители няма да могат да бъдат принуждавани чрез оскъдните евросубсидии да произвеждат нискодоходни земеделски продукти, изкупувани на безценица от чуждестранни търговци. Новите пазари ще им позволят реализирането на допълнителна печалба от съществуващата разлика в плодородието на почвата. В рамките на ЕС тя се поглъща от непосилните разходи за скъпи западни машини, торове и препарати и високолихвените банкови кредити.

Навлизането в евразийското пространство ще позволи възраждането на българските производства на селскостопанска техника, електроника, електро- и мотокари, азотни и фосфорни торове. Цената на доставяния природен газ в страните от общността е 100-150 дол. за 1000 куб. м., докато за страните от ЕС тя е 350-400 дол. Достъпът до по-евтини горива и енергоносители може да осигури икономии от 1 млрд. евро годишно колкото е обемът на предоставяните евросубсидии на земеделските производители.

Горещо препоръчваме на българските власти да подкрепят предложението на Евразийската икономическа комисия!

Стъпката, направена от Евразийската икономическа комисия е закономерно продължение на последователната политика на младата евразийска общност, в състава на която влизат Русия, Казахстан, Беларусия, Армения и Киргизия. Нейната програма предвижда създаването на общ пазар за лекарства и медицински изделия от януари 2016 г., общ електроенергиен пазар от юли 2019 г. и общ пазар за газ, нефт и нефтопродукти до 2025 г. Страните се договориха и за провеждането на единна макроикономическа, антимонополна, валутна и финансова политика и въвеждане на общ финансов мегарегулатор.

Инициативата на ЕАИС за установяване на диалог с ЕС създава възможности за препрограмиране на „Източно партньорство“ като централен проект на политиката на Брюксел в Източна Европа, поставил страни като Украйна, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан пред съдбоносния избор: Европа и НАТО или Евразия? Горчивите плодове от подобна политика са явни: Грузия в убийствен конфликт с Южна Осетия, напълно дестабилизирана след корупционното управление на Саакашвили, Украйна обхваната от гражданска война, Молдова погълнала без резултат 1 млрд. евро на западните данъкоплатци, превърната от „отличник“ сред кандидатите за ЕС в най-нежелан партньор. Началото на подобен диалог ще позволи един градивен преход от еднопосочното принудително въвличане на тези страни в сферата на евроатлантическото влияние към балансирано многопосочно икономическо и политическо сътрудничество на Изток и Запад. Съчетаването на конкурентните преимущества – природните богатства на ЕИАС и технологическите производства на ЕС ще доведе до цялостно повишаване на конкурентоспособността на пазарите във формиращото се общо пространство от Лисабон до Владивосток. Постигането на такова единствено по рода си междурегионално споразумение, обединяващо два икономически блока може да се превърне в мегасделката на века.

Сътрудничеството с Евразийския съюз предлага повече взаимни изгоди от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Независимо изследване на немски учени доказва, че сключването на такова споразумение между ЕС и САЩ ще доведе до загуба на 600 хил. работни места в общността. Бившият еврокомисар по разширяването на ЕС Щефан Фюле категорично заяви, че настъпва времето за пълноценни връзки и коопериране на най-висше равнище между Европейския, Митническия и Евразийски съюз. Създаването на такава зона за свободна търговия ще прибави над 300 млн. нови потребители в рамките на споразумението.

Отправеното предложение към ЕС свидетелства, че в евразийското пространство съществува икономическо обединение, гарантиращо на всяка участваща страна правото на развитие и справедлив дял в получаваните блага и изгоди. Сегашната ситуация показва, че европейската общност вече е изчерпала своя интеграционен потенциал и няма готовност за приемане на нови членове. Цената за включване в интеграционните процеси на ЕС е деиндустриализация. Изразената готовност на Евразийския съюз за създаване на общо икономическо пространство предлага нова градивна алтернатива за общоевропейското сътрудничество.