Вчера Третата комисия на Генералната Асамблея на ООН одобри проекторезолюция за борба с героизацията на нацизма и неонацизма (document A/C.3/70/L.59/Rev.1). Документът е внесен от Русия. 126 страни подкрепиха резолюцията. Четири страни гласуваха против − САЩ, Канада, Украйна и Палау. Страните от Европейския съюз са гласували „въздържал се“. Очаква се резолюцията да бъде внесена за разглеждане на пленарна сесия на Генералната Асамблея през декември.

Настояваме да получим отговори на следните въпроси:

  1. С какви аргументи България не подкрепя резолюция за борба с героизацията на нацизма и неонацизма?
  2. Какво трябва да се промени в проекта, за да стане той приемлив за България?
  3. Външният министър на България ще обясни ли публично позицията на България?

СП „Български път“

20.11.2015