Класовата основа на комунизма и антикомунизма

Основни тези в доклада на проф. д.ик.н. Ангел Димов, председател на Социалистическа партия „Български път“, пред научна конференция на тема: „Антикомунизмът в постсоциалистическа България“ Първата теза е, че в човешкото общество икономическите условия на живот и...

Научна конференция „Антикомунизмът в постсоциалистическа България“  

На 7 юли 2017 г. в Руския културно-информационен център от 9.30 часа ще се състои научна конференция на тема: „Антикомунизмът в постсоциалистическа България“. Инициатори за провеждане на тази конференция са член-кор. на БАН проф. дфн Васил Проданов, проф. дикн Ангел...