На 7 юли 2017 г. в Руския културно-информационен център от 9.30 часа ще се състои научна конференция на тема: „Антикомунизмът в постсоциалистическа България“. Инициатори за провеждане на тази конференция са член-кор. на БАН проф. дфн Васил Проданов, проф. дикн Ангел Димов, професорите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Нено Димов, Нако Стефанов, Иво Христов (народен представител) и др. Те ще представят свои доклади по темата.

Основни тези в подготвения за конференцията доклад на проф. д.ик.н. Ангел Димов, председател на Социалистическа партия „Български път“.