За министъра и министър-председателя

Изказване на проф. дикн Ангел Димов на състоялото се на 27 септември 2018 г. в аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ представяне на книгата „ИЛЧО ДИМИТРОВ  В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЖАН ВИДЕНОВ“   Уважаеми проф. Илчев, син на акад. Илчо Димитров, Драги...