ЗАСЛУГИ НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Проф. дикн Ангел Димов – председател на Социалистическа партия „Български път“ След 1989 г. у нас се налага политика на пълна изолация на България от Русия и братския руски народ. Посредством лозунги за „енергийна независимост“, финансиране на антируски...