Не смесвайте социализма с тоталитаризма!

Проф. д.ик.н. Ангел Димов – председател на Социалистическа партия „Български път“ Във връзка с утвърждаването на новите учебници  по българска история за Х клас, на 2 юли 2019 г. по програма „Хоризонт“ на БНР беше излъчено интервю с министъра на образованието и...

Защо трябва да се борим с русофобството?

Встъпително слово на проф. д-р Ангел Димов пред националната научна конференция „Русофобството – причини, етапи, форми, институции“, 11 октомври 2018 г. Уважаеми гости и колеги, Другарки и другари, Днес ние ще обсъждаме русофобството т.е. проявите на омраза и...

За министъра и министър-председателя

Изказване на проф. дикн Ангел Димов на състоялото се на 27 септември 2018 г. в аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ представяне на книгата „ИЛЧО ДИМИТРОВ  В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЖАН ВИДЕНОВ“   Уважаеми проф. Илчев, син на акад. Илчо Димитров, Драги...

Каква е целта на проекта „Визия за България“

Проф. дикн Ангел Димов, председател на Социалистическа партия „Български път“      След 1989 г. в България е реставриран старият капиталистически обществен строй чрез разрушаване на системата на държавен социализъм, приватизация (узаконена кражба) на огромната...

Кои са ръководителите на буржоазната и социалистическата революция в Русия?   

Проф. дикн Ангел ДИМОВ, председател на Социалистическа партия „Български път” Напоследък в Русия и България се появиха множество публикации, посветени на стогодишнината от началото на Великата руска социалистическа революция. Руски телевизии  излъчиха два специално...

Урок не по история, а по родолюбие • Антируската политика е пагубна за България

Проф. дикн Ангел ДИМОВ, председател на Социалистическа партия „Български път” След т. нар. промени от 1989 г. у нас започна да се налага политика на изолиране на България от Русия, както и на разрушаване на вековните цивилизационни, духовни и икономически връзки с...