Не смесвайте социализма с тоталитаризма!

Проф. д.ик.н. Ангел Димов – председател на Социалистическа партия „Български път“ Във връзка с утвърждаването на новите учебници  по българска история за Х клас, на 2 юли 2019 г. по програма „Хоризонт“ на БНР беше излъчено интервю с министъра на образованието и...