Кои сме ние и за какво се борим

Социалистическа партия „Български път“ е за:
– създаване на развит държавен сектор с крупни банки, предприятия, застрахователни и външнотърговски предприятия;
– активна политика на държавата за разкриване на нови работни места, включително чрез нейните собствени предприятия;
– отмяна на режима на колониалния валутен борд и възстановяване на изконното право на БНБ да инвестира и кредитира икономически дейности;
– запазване на българската собственост на земеделските земи;
– сближаване на България с Русия и създаване на общ безмитен българо-руски пазар;
– извеждане на българската държава от военните структури на НАТО;
– предоговаряне на членството на България в Европейския съюз.
Последователното и умело прилагане на тази политика ще способства за подобряване живота на българския народ. Това е българският път на социално-икономическо развитие.
БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ означава възстановяване на икономическата и геополитическата независимост на българската държава; създаване на съвременно българско индустриално производство; осигуряване работа на всеки трудоспособен български гражданин.
Единствено конкурентоспособно българско производство може да осигурява финансови ресурси за стимулиране на развитието на родната наука и култура.
В крайна сметка ЦЕЛТА е качествено подобряване на живота на българския народ.
Ключовите думи за нашата партия са:

                    ДЪРЖАВА

                    ПРОИЗВОДСТВО

                    КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

                    ПАЗАРИ

                    ПЪЛНА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ