Бежанците да бъдат настанени в държавите, които предизвикаха бежанската криза – позиция на партия „Български път“

Социалистическа партия „Български път“ се бори за реализация на социалистическата идея, т.е. за формиране и развитие на хуманно, справедливо и солидарно общество. Нейните членове се обявяват за хуманно, човешко отношение към търсещите убежище в Европа бежанци от...