„Тръгваме на предстоящите местни избори с ясна платформа. Тя е изготвена на базата на задълбочен анализ. Разработена е така, че да послужи за изготвяне на подробна управленска програма на плевенския кмет през мандат 2015-2019 г.“ Това заяви при откриването на предизборната си кампания полковникът от резерва Красимир Атанасов, кандидат за кмет на Плевен от Социалистическа партия „Български път”. Той допълни, че платформата му е направена от екип и обхваща всичките 10 сфери на компетентност и отговорност на кметската администрация. В нея са анализирани причините за сегашното незавидно състояние на общината и са набелязани конкретни мерки за излизане от кризисната ситуация.

Според Красимир Атанасов един от най-сериозните проблеми на Плевен е, че общинското имущество не се съхранява съгласно изискванията – няма необходимият контрол и отчетност. Общинските предприятия са пред фалит и трябва да се преструктурират. Общинските финанси не се планират правилно и не се разпределят по приоритети. Данъците и таксите не отговарят на реалните услуги, които плевенчани получават срещу тях. Администрацията е неоснователно раздута.

Липсата на инвестиции сериозно забавя икономическото развитие на общината. Канализационната мрежа е износена. Изчезнали са в последните десетилетия цели отрасли от плевенската икономика. В селата се закриват учебни паралелки, а много училищните сгради са занемарени. Улиците и тротоарите и междуселищната пътна мрежа са в плачевно състояние и др.

„Проблемите са много, а причините за тях са свързани основно с липсата на адекватна управленска програма в община Плевен и неспособността на досегашното ръководство правилно да планира, организира, изпълнява и контролира цялостната общинска дейност”, смята Красимир Атанасов. Той заяви още, че започващата кампания на СП „Български път” не е само предизборна и няма пожелателен характер. В платформата са посочени конкретни пътища за решаването на тези проблеми. Поставените цели са 11 и са напълно изпълними.

За старта на кампанията в града пристигна почти цялото ръководство на СП „Български път”. „Ние сме единствената политическа сила в България, която има прогресивни идеи за подобряване живота на нашия измъчен народ. В основата им е разширяването и модернизирането на българското производство. Направим ли го, у нас ще има работа за всички хора в трудоспособна възраст, високи заплати, високи пенсии, достатъчно финансов ресурс за развитие на обществения живот” – каза председателят на партията проф. Ангел Димов.

Изготвената от СП „Български път” народополезна политика предвижда сближаване с  Русия и създаване на общ безмитен пазар, формиране на крупен държавен и кооперативен стопански сектор, отмяна на колониалния валутен борд, излизане на България от военните структури на НАТО, предоговаряне на членството ни в ЕС и стъпването на страната ни в Евразийския икономически съюз.

 

Източник: BG Север