Проф. дикн Ангел Димов – председател на Социалистическа партия „Български път“

Историята на общественото развитие показва, че след 1913 г., когато корпорацията Федерален резерв на САЩ си е издействала правото да изпълнява функциите на американска държавна банка и да печата долари, народите преживяват инфлации, опустошителни световни капиталистически кризи и империалистически войни. Първоначално тази корпорация е била съставена от пет частни еврейски банки, които понастоящем  са дванадесет. След 1971 г. Федералният резерв печата долари без златно покритие и стандарт, а от началото на ХХI век ги налага за световни пари, включително чрез убиване на държавници (като президентите на Ирак – Садам Хюсеин, и на Либия – Муамар Кадафи), които откажат да продават петрол и други стоки за американски долари. По този начин все още се поддържа господството на класата на американските финансови капиталисти в много страни. Натрапва се фанатичната вяра, че тази класа вечно ще управлява света.

Творение на финансовите капиталисти са фашистките обществени движения и фашизмът като социално-икономически строй. Фашистите обслужват интересите на финансовите капиталисти и им осигуряват господство в обществото. Представителите на финансовите капиталисти и на фашистите са антикомунисти и расисти и използват държавната власт за преследване и унищожаване на комунистите (защото се борят за национализация на частните банки) и на евреите и славяните. В миналото такива антикомунисти и расисти са били германските банкери и нацисти и техният фюрер Адолф Хитлер. След 1989 г. тяхната роля в света се изпълнява от американски финансови олигарси и финансираните от тях неофашисти.

Фашизмът като обществен строй и диктатура на финансовите капиталисти се налага предимно чрез завоевателни войни, държавни преврати и терор, включително поръчани от правителството или царския Дворец улични убийства (из за угла) на политически опоненти. Главно за това през 20-те години на ХХ век италиански комунисти са нарекли фашисткия режим тоталитарен, т.е. диктаторско-терористичен.

През периода 1941-1945 г. на територията на Съветския съюз е водена Велика отечествена война на неговия многонационален трудов народ срещу военните нашественици, изпратени главно от класата на германските финансови капиталисти и нацисти. Това е бил гигантски смъртоносен военен сблъсък и между фашистите и комунистите от всички страни.

През втората половина на 80-те години на ХХ век, представители на американските финансови олигарси заедно с техните руски и съветски сънародници (като Борис Березовски и Михаил Ходорковски) са успели чрез основаване на „неправителствени“ организации в Москва и на няколко хиляди американо-съветски банки и компании да придобият значителна политическа и финансова власт в огромната работническо-селска държава Съветски съюз. После в тази и другите социалистически страни от Източна и Централна Европа, включително България, е установен глобален тоталитарен (диктаторско-терористичен) режим на американската финансова капиталистическа класа и САЩ. В посочените страни е реставрирана капиталистическата обществена система и са реабилитирани монархо-фашистите и техните наследници. Оплячкосани и прехвърлени в САЩ са огромни количества злато, алуминий, петрол и други богатства. Разрушен е съществувалият десетилетия наред паритетен двуполюсен свят. Наложен е еднополюсен свят, управляван предимно от американските олигарси и САЩ.

Глобалният тоталитарен режим се налага и крепи от създадените по време и след Втората световна война (1939-1945 г.) неоколонизаторски организации: Световна банка (СБ) и Международен валутен фонд (МВФ), които са филиали на Федералния резерв на САЩ; военно-политически междудържавен алианс НАТО; Съвет на Европа; Европейски съюз (ЕС); международни съдилища; медии; „неправителствени организации“ от типа на „Отворено общество“; кредитни агенции. Освен тях в нашата страна активна неоколонизаторска и манипулативна дейност разгръщат и „неправителствените“ организации Център за изследване на демокрация, Център за либерални стратегии и Институт за пазарна икономика.

В посочените световни организации се „трудят“ общо стотици хиляди служители – натовски и евросъюзни „експерти“, евродепутати, „анализатори“ и други, които образуват наричаната от мен паразитна евроатлантическа обществена каста. Те „усвояват“ предоставяните им от САЩ и Евросъюза милиарди долари и евро като изпълняват военни, финансови, пропагандни и други „проекти“, насочени към заробване, затъпяване и експлоатация  на народите.

Например, през януари 1991 г. по „съвет“ на „експерти“ на Международния валутен фонд, българското коалиционно правителство е приело решение, задължаващо Българската народна банка (БНБ) да повиши основния лихвен процент на над 36%. Вследствие на този административен акт в продължение на няколко месеца банкрутираха стотици крупни държавни предприятия и техните вътрешни и външни пазари бяха заети от американски и други западни компании.

Пагубна за българската нация и държава е и дейността на Световната банка. След 1990 г. тази банка даде на марионетни български правителства високолихвени парични заеми за: земеразделяне и улесняване изкупуването на българските земеделски земи от евреи и турци; приватизация и ликвидация на хиляди конкурентни държавни заводи; формиране на меркантилна и недостъпна за бедните хора здравна система (през 1992 г. по поръчение на въпросната банка в парламента бе внесен закон за закриване на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия. Добре, че повечето депутати гласуваха против приемането на този закон).

През май 2022 г. в САЩ се е състояла среща на българския министър-председател с президента на Световната банка Дейвид Малпас. Сигурно е предложен от банката нов заем за оказване военна помощ на Украйна, включително за издръжка на дошлите у нас стотици хиляди украински бежанци (по сведения на израелски медии, правителството на Израел е решило страната му да приеме около 20 хил. украински бежанци, и то само евреи).

Впрочем, местни евроатлантици се подмазват на глобалните си господари, като отправят призиви в запазени от времето на социализма български заводи да се ремонтира и доставя на престъпния украински режим военна техника, а също и да му се изпращат оръжия и боеприпаси, с които да убиват наши руски братя. Това е аморално и подло, защото тези заводи са построени по безплатно предоставена от руския народ лицензионна техническа документация. Тогава по такъв начин у нас са построени над петдесет държавни военни заводи (с цехове и в много села), в които са работели около 180 хил. души, в т.ч. 1200 учени и проектанти. Посочените заводи са изнасяли в чужбина стоки за  милиарди долари (с част от тях е стимулирано развитието на родната култура, художествена самодейност и спорта).

Разглежданите световни организации са изградени на акционерен (капиталистически) принцип, според който управлението им се поверява само на страните с най-големи дялове акции в уставния капитал. Така в МВФ и Световната банка контролният пакет акции се държи от банковите собственици на Федералния резерв на САЩ. Освен това, почти всички световни организации се ръководят от евреи или лица с еврейски корени. Войските на НАТО пък се командват само от американски командири.

Краткият преглед на световните капиталистически организации показва, че докато заемат монополно положение в глобалното общество, милиардите трудови хора ще робуват на малобройната класа на американските и евросъюзните финансови капиталисти. Значително ще се забави процесът на формиране на многополюсен свят с център братска Русия и социалистически Китай.

Ето защо е необходимо да се създават световни организации на трудовите хора. Те би трябвало да се основават на справедливите кооперативни принципи: доброволност; взаимопомощ; взаимна изгода; един член на организацията – един глас в нейното управление (тези прогресивни социалистически принципи бяха в основата на създадената през 1949 г. организация Съвет за икономическа взаимопомощ – СИВ със седалище Москва).

Целесъобразно е да се изграждат подходящи организационни структури за изтласкване на долара от световния пазар. Страните от новия световен полюс (Русия, Китай, Индия) да настояват за възстановяване на златнодоларовия стандарт и да отказват разплащанията с долари. Докато във Федералния резерв на САЩ волунтаристично се печатат книжни долари и с тях се извършва по-голямата част от търговията в света, ще има циклични глобални капиталистически кризи, които предизвикват войни, банкрути, безработица и страдания на милиарди наемни работници и селяни. Представителите на американската финансова класа ще се опитват да възвърнат нейната загубена абсолютна световна власт и да укрепват глобалния и тоталитарен режим.

Начало на битката срещу въпросната американска класа се постави през пролетта на 2022 г. от президента на Руската федерация Владимир Путин, който нареди чуждестранните физически и юридически  лица да купуват руски газ, петрол и други стоки само с рубли. Обмяната на долари и евро с рубли да се извършва в определени руски банки. Тази мярка се реализира след като американски власти конфискуваха намиращите се в западни банки над 300 млрд. долара, преведени за получен руски газ. Посочените пари са обсебени под предлог, че Русия е  подпалила избухналата през 2014 г. в Украйна гражданска война. Освен Русия, политиката на ограничаване използването на долара като световна валута може да се прилага в Китай, Иран и други заинтересовани страни. Съгласуването и координирането на тази политика би трябвало да се върши от един център.

Заинтересованите страни би следвало да съгласуват и политиката си спрямо МВФ и Световната банка. Целесъобразно е тези страни да прекратят членството си в тези неоколонизаторски институции и да основават алтернативни финансови формирования.

След успешното приключване на руската военна операция в Украйна би следвало Русия и Китай да изградят ефикасна система за колективна отбрана и сигурност. Поединично трудно ще могат да способстват за премахване на глобалния тоталитарен режим и да постигат победи във войните, които сигурно ще водят (пряко или косвено) срещу тях американските финансови олигарси, неофашисти и натовски войски. Макар че вече е оградена от войските на почти всички европейски страни – членки на  НАТО, великата руска държава не може да бъде завладяна. Защото в нея са запазени държавни банки и предприятия и продължават да битуват социалистическите обществени отношения. Руските войски притежават мощни ядрени оръжия, точни ракети и висок боен дух. Във военния алианс НАТО преобладават събрани от много страни чиновници конформисти и американските  командири и войници. Численият състав и военната техника на армиите на източноевропейските страни са съкратени до минимум и са пригодени да изпълняват главно охранителни „мисии“ във водени от САЩ завоевателни войни. Разполагат основно с останали от социализма оръжия, самолети и танкове. Десетилетия наред американските власти държат в подчинение ЕС и неговите страни членки с уверението, че НАТО ще ги „пази“. В резултат на тази политика само Турция остана с многочислена и добре въоръжена армия, която обаче едва ли повече ще бъде поставена под командата на американски командири. При това положение политически правилно е Русия и Китай да задълбочават и разширяват взаимното сътрудничество във военната, финансовата и инфраструктурната сфера. На кооперативни начала да редят новия световен ред.

 

15 май 2022 г.