Проф. дикн Ангел Димов- председател на Социалистическа партия „Български път“

През 2018 г. в Китайската народна република (КНР) е приета конституционна поправка, по силата на която висшите държавни ръководители могат безсрочно да заемат партийни и държавни длъжности. Отменено е съществувалото през периода 1982-2018 г. право да се заемат до два мандата (по пет години) постовете генерален секретар на Комунистическата партия на Китай (КПК) и Председател на КНР. Тази промяна е предизвикана главно от засилващата се конфронтация между господстващите в САЩ и Европейския съюз (ЕС) финансови капиталисти и народите на десетките суверенни държави като Китай, Русия и Индия. Американските финансови капиталисти и техните представители в администрацията на САЩ се мъчат да запазят своята абсолютна глобална власт, включително като налагат на социалистически Китай забрани и санкции и на китайска земя разпалват етнически и политически конфликти. Обявяват го за най-голям конкурент и враг на САЩ и набеждават неговите комунистически лидери в нарушаване на „човешките права“. Така се отклонява вниманието на обикновените хора от факта, че във великата китайска страна се изгражда превъзходно социалистическо общество. Близо половин век има непрекъснато динамично икономическо развитие, което до голяма степен се дължи и на прилаганата научнообоснована социалистическа политика.

През дните 16-22 октомври 2022 г. в Пекин заседава XX конгрес на Комунистическата партия на Китай. На него са присъствали към 2300 делегати, представляващи около 97 млн. партийни членове. Обсъждан и приет е отчетният партиен доклад и е избран нов Централен комитет (ЦК) на партията, съставен от 205 членове. На следващия ден (23 октомври), избрания на XX конгрес ЦК е преизбрал Си Дзинпин за трети мандат като Генерален секретар на КПК. Членовете на ЦК са избрали и Политическо бюро (Политбюро) от 24 човека и седемчленен Постоянен комитет. Този комитет е обновен. От седемчленния му състав четирима са нови членове, в т.ч първите партийни секретари на Пекин и Шанхай и отговарящите за културата и армията.

Изборът на членовете на Постоянния комитет на ЦК на КПК е станал по предложение на Си Дзинпин. Всеки от тях е оценяван по определени критерии: преданост на делото на строителството на социализма с китайска специфика в новата епоха; способност да се противопоставя на американската неоколонизаторска политика; готовност да способства за възвръщане на високите (7-8%) темпове на икономически растеж в страната (през 2022 г., когато икономическият растеж в големите западни капиталистически държави е нищожен или отрицателен, огромната китайска икономика е нараснала с около 4%); наличие на политически авторитет, патриотизъм и знания за решаване на националните и международните проблеми – геополитически, демографски, продоволствен; умение да се работи за модернизацията на Народната армия и повишаване на бойния дух на военнослужещите.

Фактите показват, че Си Дзинпин заслужава да бъде преизбиран за Генерален секретар на ЦК на КПК, Председател на Централната военна комисия и Председател  на Китайската народна република. При неговото десетгодишно (2012-2022 г.) управление в КНР са изпълнени важни исторически задачи:

  • Сложен е край на абсолютната бедност, като е повишено жизненото равнище на няколкостотин милиона бедни китайски граждани, причислявани към бедстващата част на обществото. Допринесено е за намаляване броя на милиардите бедни и хронично гладуващи хора на планетата Земя;
  • Постигната е средна заможност на по-голямата част от населението (1,4 млрд. души). Продължава преследването на набелязаната от КПК цел – в близко бъдеще цялото китайско социалистическо общество да стане среднозаможно (такова общество не би могло да се формира при съвременния финансов капитализъм, където тече процес на обществено разслояване и разделяне на хората на богати и бедни);
  • В редица страни са построени инфраструктурни, производствени и други обекти по линия на обявената през есента на 2013 г. инициатива „Един пояс, един път“. До средата на 2022 г. между Китай и 149 други държави са подписани договори за изпълнение на над 3 хил. проекта на стойност около един трилион долара (Дун Сяюдзюн- посланик на КНР в България, в. „24 часа“ от 5 октомври 2022 г.);
  • Значително е увеличен броят на междудържавните разплащания с национални валути. Така се укрепва суверенитетът на китайската държава и се ограничава ролята на американския долар на световния пазар (собствениците на банки, начело с тези на Федералния резерв на САЩ, заробват народите чрез силово налагане на книжния американски долар за световни пари);
  • С десетки милиони е нараснала числеността на КПК, която наброява вече близо 100 млн. човека. Тази огромна членска маса е сплотена около ЦК и председателя Си Дзинпин, според когото до сега КПК е направлявана така, че „никога не се е разлагала, не е сменяла своя цвят и стил“;
  • Народната армия на Китай е превърната във въоръжена сила на световно равнище. Успешно се изпълнява поставената от Си Дзинпин задача да се отстоява „абсолютното ръководство“ на армията от страна на КПК;
  • Китайските партийни и държавни власти сравнително бързо са се преборили с вируса Сovid-19, предизвикал смъртоносната пандемия. Този положителен резултат се дължи и на социалистическия обществен строй, в който преобладават държавната и кооперативната собственост върху средствата за производство.

На XX конгрес на КПК е решено да продължи прилагането на политиката на изграждане на социализма с китайска специфика в новата епоха. Планирано е това строителство да става на два етапа. Първият етап да продължи около 15 години (до 2035 г.) и в общи линии Китай да стане модерна социалистическа държава. Вторият етап да приключи към 2049 г., когато се навършват сто години от създаването на КНР. До тогава Китай следва да се превърне в „богата и могъща, демократична и цивилизована, хармонична и прекрасна модернизирана социалистическа държава“.

Предвидено е посредством умело прилагане на посочената съзидателна социалистическа политика през петилетката (2020-2025 г.) в Китай да бъдат положени основите на модернизацията на държавата. Тази политика включва ефикасни механизми и начини на действие: повишаване на националната независимост и укрепване на държавния суверенитет; „висококачествено развитие на икономиката“; архитектоника, математическо моделиране и хармонично свързване на икономическата система; реформиране на социалистическото пазарно стопанство; разширяване на откритостта на Китай към външния свят; увеличаване на собствения потенциал на науката и техниката и създаване на собствено производство на микропроцесори; модернизация на системата на държавно управление; усъвършенстване на народната демокрация, включително на социалистическата правна система с китайска специфика.

В китайската социалистическа политика се набелязват и мерки за поддържане на общия синхрон на растежа на населението и на икономиката. Включват се мерки и за синхронизиране на заплащането на труда и на средствата за поддържане на работната сила.

Една от главните насоки на китайската социалистическа политика е модернизацията на Народната армия. В Китай ускорено се реализират мерки за модернизация на военната теория, армейските формирования, въоръженията и военната техника.

Китайската социалистическа политика е насочена и към издигане на Китай сред водещите държави в образованието, науката и техниката. Планирано е да се изградят най-големите в света системи на образование, социално осигуряване, медицинско обслужване и здравеопазване.

Същевременно се води политика на разнообразяване на духовния, културния и спортния живот на многобройния и многонационален китайски народ. За неговото сплотяване и спояване се провеждат масови творчески, културни и спортни мероприятия.

Съгласно с решението на делегатите на XX конгрес на КПК водената от Китай политика спрямо Хонгконг и остров Макао ще продължи да се основава на принципа „Една страна – два строя“. Още повече ще се насърчава самоуправлението на населението в тези китайски райони. Непоколебимо ще се осъществява партийната стратегия за присъединяване на китайския остров Тайван към Родината Китай. Очаква се това да стане по мирен начин, но при евентуална намеса на САЩ то може да се извърши и чрез употреба на военна сила от Народната армия на Китай.

Като социалистическа, работническо-селска държава Китай е носител на хуманните ценности и води миролюбива външна политика. Последователно защитава мира в света. Това отговаря на интересите на китайската нация, тъй като в условия на мир и стабилност изгражданият в Китай социалистически обществен строй (с преобладаваща държавна собственост) печели мирното съревнование с американската и евросъюзната капиталистическа система, при която държавата се обслужва от частни банки и фирми и всичко се купува с книжни пари без златно покритие.

Социалистически Китай води политика, съобразена с настоящият преход от еднополярен свят (с „хегемон“ Америка) към многополярен свят. Неговите комунистически ръководители активно участват „в реформирането и развитието на системата на глобално управление“. Борят се за установяване на справедливи и равноправни международни отношения. А това е необходимо, защото финансовите олигарси в САЩ се стремят на всяка цена (и с ядрена война) да продължават да господстват в света, като запазят своя глобален тоталитарен (диктаторско-терористичен) режим. За целта се използват създадените от тях неоколонизаторски тоталитарни организации (Международен валутен фонд, Световна банка, НАТО, „Отворено общество“), чиито щедро финансирани шефове и „експерти“ хазяйничат в източноевропейските и други страни, манипулират тяхното население и подкупват политическите им елити.

При това положение китайските комунистически ръководители основателно участват в създаването на алтернативни международни организации като БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южноафриканската република) и ШОС (Шанхайска организация за сътрудничество). Съдействат за сближаване и свързване на икономиките на суверенните държави, за осигуряване на безопасност и сигурност на техните народи и за повишаване на народното благосъстояние.

Китайските комунистически ръководители следват политиката на ограничаване ползването на американския долар в международната търговия. Допринасят за увеличаване на международните разплащания с юани, рубли и други национални валути. Успешно реализират инициативата „Един пояс, един път“ и на дело доказва, че държат между страните да се разгръща взаимноизгодно и равноправно икономическо и научно-техническо сътрудничество. Обявяват се за формиране на „общество с една споделена съдба на човечеството“.

Впрочем не е изключено в обозримо бъдеще наред с подвластната на финансовите олигарси Организация на обединените нации (ООН) да бъде създадена Организация на независимите нации. Това се провокира и от украинския евреин и президент на Украйна Владимир Зеленски, който често призовава „международната общност“ (предимно еврейската) да прекрати членството на Русия в ООН и групата на двадесетте най-големи държави, включително социалистически Китай.

Комунистическите ръководители на Китай, начело със Си Дзинпин високо ценят китайско-руското политическо, икономическо и военно взаимодействие и сътрудничество. Те публично заявяват, че „свързаността“ на китайската и руската страна е много по-силна от военните и други съюзи на капиталистическите държави. Обявяват се против разполагането на натовски войски до границите на Русия. Одобряват започнатата през февруари 2022 г. от руската държава специална военна операция за освобождаване на многомилионното руско население от неонацисткия тоталитарен режим в Украйна. В ООН гласуват „въздържали се“ или „против“ „осъждането“ на Русия, задето се е притекла на помощ на подложените на терор и геноцид руснаци в Донецка и Луганска народна република, Запорожка и Херсонска област. Заклеймяват американските власти, които налагат на Русия санкции и предоставят на Украйна оръжия, боеприпаси и военна техника.

Очевидно във формиращия се многополярен свят е необходимо да се извършва по-нататъшно задълбочаване и разширяване на китайско-руското сътрудничество. На тази основа да се способства за спасяване на милиардите трудови хора от глобалния тоталитарен режим на американската финансова капиталистическа класа.

30.10.2022 г.