Ратифицирането на Истанбулската конвенция е зловреден противонароден акт

Автор: проф. дикн Ангел Димов – председател на Социалистическа партия „Български път” Напоследък у нас се води активна кампания за ратифициране на Истанбулската „Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба  с насилието над жени и домашното насилие”. В нея...