Концепцията на бюджета за 2017-2019 е дълбоко погрешна

Проф. Иван Ангелов, член-кор. на БАН С появата на проектобюджета за 2017 и на бюджетната прогноза за 2018-2019 г. започнаха и коментарите по тях. Както обикновено, преобладават критичните бележки. Изразяват се съмнения по очаквания растеж на БВП, на прогнозираните...