Последната реч на Фидел Кастро

Произнесена пред Седмия конгрес на Кубинската комунистическа партия, 19 април 2016 г. Свръхчовешко усилие е да се ръководи който и да е народ във времена на кризи. Без такива усилия обаче промените биха били невъзможни. За всеки от над хилядата делегати на този...