Системата на инвестиционни съдилища на ЕС: нова система, същите корпоративни привилегии

Днес, 18.02.2016 г. сдружение „За Земята“ и още почти 300 национални, европейски и международни организации излязоха със Становище[1], с което призовават САЩ, ЕС и Канада да изключат всякакви форми на разрешаване на спорове между инвеститор и държава от търговските споразумения на ЕС със САЩ (ТТИП/TTIP) и Канада (ВИТС/CETA), както и от всички останали търговски и инвестиционни споразумения. Заедно със Становището „За Земята“ публикува доклад [2] и брифинг [3] с анализи на основните проблеми и мотивите да бъдат отхвърлени въпросните механизми.

Становището на организациите излиза преди САЩ и ЕС да продължат замразените поради силния обществен натиск преговори по главата за защита на инвеститори в ТТИП по време на следващата среща на 22-26 февруари в Брюксел.

Европейската комисия – твърдейки, че се е вслушала в общественото мнение – изработи свое предложение за “нова” Система на инвестиционните съдилища (ICS), която да замени старият механизъм за разрешаване на спорове между инвеститор и държава (ISDS) за всички текущи и бъдещи инвеститорски преговори. Организациите, подписали Становището, считат, че предложените промени са само “преименуване” на старата система на ISDS, които не решават основните проблеми.

Ивайло Попов от сдружението коментира: „С въвеждането на Системата на инвестиционни съдилища на практика само се преименува отхвърленият ISDS. Той си остава еднопосочен механизъм, достъпен само за чуждестранните инвеститори, но наречен Система на инвестиционни съдилища. Гражданите, пострадали от дейността на минни компании, банки, хранителни мултинационални компании или химически производители не разполагат с достъп до международните трибунали, в случаите когато една компания е отговорна за нарушаване на човешките права или увреждане на околната среда.

Европейската комисия твърди, че „реформата“ на механизма за защита на инвеститорите гарантира правото на националните правителства да въвеждат закони и регулации. Но механизмът не дава добри гаранции за това, като на правителства е позволено да предприемат само „необходимите мерки“ за постигане на „легитимни“ цели. Това отново оставя арбитрите, прекръстени на съдии да решават какво е позволено и какво – не. Така практиката инвеститори да претендират огромни обезщетения като компенсацията за въвеждането на екологични, здравни, социални и други политики остава“.

Негативни становища по темата през последните месеци изразиха и най-голямата германската асоциация на съдии и прокурори [4], както и Европейската асоциация на съдиите [5]. В тях се критикуват, както законността на включването на новия механизъм, така и редица други аспекти, например незадоволителното гарантиране на независимостта и подбора на съдиите. Европейският парламент също следи тази част от преговорите със силен интерес предвид своята резолюция от юли 2015 г., а проведената от самата Комисия публична анкета през 2014 г. показа, че 97% от участниците отхвърлят включването на подобен механизъм за разрешаване на спорове в ТТИП. [6]

БЕЛЕЖКИ:

[1] Становище против защитата за инвеститори в TTIP, CETA и други търговски сделки – февруари 2016: www.zazemiata.org/v1/uploads/media/Stanovishte_ISDS.pdf

[2] „ISDS:Ухажване на чуждестранните инвеститори. Защо предложението на Комисията за “Система на инвестиционни съдилища” продължава да не разрешава ключовите проблеми, свързани с привилегиите на чуждестранните инвеститори“
http://zazemiata.org/v1/uploads/media/2015-S2B-Courting-foreign-investors-ISDS.pdf

[3] „Системата на инвестиционните съдилища“: ISDS с маска. Десет причини защо предложението на ЕК не променя основните проблеми на системата ISDS” http://zazemiata.org/v1/uploads/media/10-reasons-isds-report.pdf

[4] http://www.drb.de/fileadmin/docs/Stellungnahmen/2016/DRB_160201_Stn_Nr_04_Europaeisches_Investitionsgericht.pdf

[5] http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2015/11/EAJ-report-TIPP-Court-october.pdf Преведено на български език, можете да го намерите тук:
[6] Европейската комисия oстава глуха за силната съпротива на гражданите към опасните привилегии на инвеститорите

Автор: Ивайло Попов
За Земята – член на Friends of the Earth Europe