БЪЛГАРСКАТА ГЕОПОЛИТИКА
Проф. д.ик.н. Ангел Димов
Издателска къща „Христо Ботев“
София, 2015

ГЛОБАЛНАТА КАПИТАЛИСТИЧЕСКА КРИЗА
Проф. д.ик.н. Ангел Димов
Българския аграрно-промишлен съюз, 2016


				

ВЛАСТ НА ВСЯКА ЦЕНА
Проф. д.ик.н. Ангел Димов
Българския аграрно-промишлен съюз, 2017

ЗЛОДЕЯНИЯ НА КОБУРГИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Ангел Димов
Български аграрен съюз, София, 2015

The EURO
How a common currency
threatens the future the Europe

Joseph Stiglitz
Рецензия на Васил Сивов
за новата книга на Джоузеф Стиглиц
„ЕВРОТО. Как общата валута
заплашва бъдещето на Европа“

ПОМНИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЬIТ
Александр Соколов

Една книга за българо-руското приятелство

АГРАРНА ПОЛИТИКА
Проф. Ангел Димов

Академично издателство
на Аграрния университет
Пловдив, 2017

КАЗУСЪТ „ВРАНА“ И „ЗАСЛУГИТЕ“ НА ЦАР БОРИС III

Проф. Ангел Димов

Рецензия за книгата